Ochrana osobných údajov

Vzhľadom k tomu, že 25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Organizátor súťaže Peter Gere.

2. AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAM?

Vaše osobné údaje niesu poskytnuté ďalším firmám a spoločnostiam. Slúžia výlučne pre organizátorov preteku na prihlásenie do súťaže a na  oboznámenie so súťažou.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Pochádzajú výlučne z registrácie do súťaže.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Svoj súhlas ste poskytli  výlučne na evidenciu súťažiacich akcie Sumcový Extrém.

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Údaje budeme spracovávať do doby ukončenia preteku Sumcový Extrém.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

6. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré́ spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby pri akcii Sumcový Extrém. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy, alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod akcie Sumcový Extrém. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní́ dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

7. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb Sumcový Extrém a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

8.Svojou súčasťou na podujatí dávate súhlas na zverejnenie fotografií na webovej stránke www.sumcovyextrem.sk a facebooku/ instagrame nás a naších sponzorov. 

Dňa: 1.5.2018 Peter Gere – organizátor súťaže